นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น ในการใช้บริการของเรา เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เพื่ออะไร และวิธีการใช้งานของข้อมูลดังกล่าว

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เราอาจเก็บข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณสมัครสมาชิก ใช้บริการของเรา หรือสื่อสารกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ

2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป้าหมายการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ให้บริการที่ต้องการ ติดต่อกับคุณ เพื่อตอบคำถามหรือความต้องการของคุณ อัพเดทข้อมูลการใช้บริการของคุณ ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา ป้องกันการประสบปัญหา และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก นอกจากกรณีที่เราต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้และของเว็บไซต์

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมของคุณก่อน หรือเมื่อเราต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

หากเรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก จะเป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะของเราเท่านั้น และเราจะใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด โดยเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกินจำเป็น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่นานเกินไป และจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่จำเป็นต่อไป

เราอาจใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะตรวจสอบระบบของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศให้คุณทราบล่วงหน้า และอาจจะขอความยินยอมของคุณก่อนดำเนินการต่อในกรณีที่จำเป็น

Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which AD X MATCHING COMPANY LIMITED ("we", "us", "our") collects, uses, maintains, and discloses information collected from users (each, a "User") of our website ("Site"). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by AD X MATCHING COMPANY LIMITED.

Personal Identification Information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our Site, register on the Site, place an order, fill out a form, and in connection with other activities, services, features, or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number, and other information. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site-related activities.

Non-Personal Identification Information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer, and technical information about Users' means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web Browser Cookies

Our Site may use "cookies" to enhance the User experience. A User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. Users may choose to set their web browser to refuse cookies or to alert them when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How We Use Collected Information

AD X MATCHING COMPANY LIMITED may collect and use Users' personal information for the following purposes:

  • To improve customer service: Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
  • To personalize user experience: We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
  • To improve our Site: We may use feedback you provide to improve our products and services.
  • To process payments: We may use the information Users provide about themselves when placing an order only to provide service to that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to provide the service.
  • To run a promotion, contest, survey or other Site feature: To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
  • To send periodic emails: We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If a User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

How We Protect Your Information

We adopt appropriate data collection, storage, and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of your personal information, username, password, transaction information, and data stored on our Site.

Sharing Your Personal Information

We do not sell, trade, or rent Users' personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates, and advertisers for the purposes outlined above.